Vår personal är vår styrka

Ett brett team av kompetens och erfarenhet

Specialist i Internmedicin och Kardiologi

 

HJÄRTSPECIALIST

Per-Åke Johansson

Specialist i Allmänmedicin med vidareutbildning i Företagshälsovård

 

Vår personal är vår styrka

Vår personal är viktig, eftersom det till stor del är deras bemötande och kunskap som ligger till grund för hur våra kunder uppfattar verksamheten.

Klinikens filosofi är att här skall de arbeta som dels har det rätta kunnandet, och dels det rätta sinnelaget.

 

Man skall trivas på sitt jobb, likväl som våra kunder skall trivas med oss.

Våra läkare är alltid specialistutbildade.

Alla våra sjuksköterskor är legitimerade samt har vidareutbildning för respektive ansvarsområde.

 

SÖKER DU JOBB?

Specialist i Gynekologi och Obstretik

 

DISTR./FÖRETAGSLÄKARE

Peter Svensson

 

GYNEKOLOG

Anne Nygaard

Specialist i Ortopedi

 

ORTOPED

Niklas Nygaard

Leg.sjuksköterska Företagssköterska Astma- och KOL-sköterska

 

FÖRETAGSSKÖTERSKA

Ellinor Carlsson

Specialist i Kirurgi och Urologi

Undersköterska. Laboratorieansvarig.

Legitimerad sjuksköterska. Inkontinensansvarig.

 

KIRURG/UROLOG

Jonas Richthoff

 

UNDERSKÖTERSKA

Rebecka Olsson

 

LEG. SJUKSKÖTERSKA

Carina Jönsson

KBT-terapeut. (Kognitiv Beteendeterapi)

 

KBT TERAPEUT

Eva Ingeltorp

Legitimerad Sjukgymnast

 

SJUKGYMNAST

Judith Undorff

Legitimerad Sjuksköterska Diabetessköterska

Distriktssköterska Barnhälsovårdssköterska

 

LEG.SJUKSKÖTERSKA

Sara Asplund

 

DISTRIKTSSKÖTERSKA/BVC

Lisbeth Hjelm

<

© 2020 Copyright Gränsbygdskliniken