Vår personal är vår styrka

Ett brett team av kompetens och erfarenhet

Specialist i Internmedicin och Kardiologi

 

HJÄRTSPECIALIST

Carina Nilsson

Specialist i Allmänmedicin med vidareutbildning i Företagshälsovård

 

Vår personal är vår styrka

Vår personal är viktig, eftersom det till stor del är deras bemötande och kunskap som ligger till grund för hur våra kunder uppfattar verksamheten.

Klinikens filosofi är att här skall de arbeta som dels har det rätta kunnandet, och dels det rätta sinnelaget.

 

Man skall trivas på sitt jobb, likväl som våra kunder skall trivas med oss.

Våra läkare är alltid specialistutbildade.

Alla våra sjuksköterskor är legitimerade samt har vidareutbildning för respektive ansvarsområde.

 

SÖKER DU JOBB?

Specialist i Gynekologi och Obstretik

 

DISTR./FÖRETAGSLÄKARE

Peter Svensson

 

GYNEKOLOG

Anne Nygaard

Specialist i Ortopedi

 

ORTOPED

Niklas Nygaard

Leg.sjuksköterska Företagssköterska Astma- och KOL-sköterska

 

FÖRETAGSSKÖTERSKA

Ellinor Carlsson

Specialist i Kirurgi och Urologi

Distriktssköterska Inkontinenssjuksköterska

Distriktssköterska Inkontinenssjuksköterska Sårvårdssjuksköterska

 

KIRURG/UROLOG

Jonas Richthoff

 

DISTRIKTSSKÖTERSKA

Inger Shansgar

 

DISTRIKTSSKÖTERSKA

Jeanette Petersson

Legitimerad sjuksköterska Inkontinenssjuksköterska

 

SJUKSKÖTERSKA/LAB

Carina Jönsson

Legitimerad Sjukgymnast

 

SJUKGYMNAST

Judith Undorff

Legitimerad Sjuksköterska Diabetessköterska

Distriktssköterska Barnhälsovårdssköterska

Legitimerad Sjukgymnast

 

SJUKGYMNAST

Daniel Gustavsson

 

LEG.SJUKSKÖTERSKA

Sara Asplund

 

DISTRIKTSSKÖTERSKA/BVC

Lisbeth Hjelm

KBT-terapeut. (Kognitiv Beteendeterapi)

 

KBT TERAPEUT

Eva Ingeltorp

Undersköterska - Reception

Medicinsk sekretarare

 

UNDERSKÖTERSKA

Sara Bergkvist

 

MED. SEKRETERARE

Kerstin Frennevi

<

© 2018 Copyright Gränsbygdskliniken